Κάντε εγγραφή/είσοδο για να ξεκινήσετε τις αγορές σας

��������������

All payments made using the card are processed through the electronic payment platform of Alpha Bank and uses TLS 1.2 encryption protocol encryption with 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Encryption is a way of coding the information until it reaches its recipient, who will be able to decode it using the appropriate key.